headerphoto

WITAJCIE NA STRONIE NEPCO - CIC

NEPCO to organizacja stworzona w 2007 roku przez ludzi posiadających doświadczenie w działalności społecznej. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie, jakie zrodziło się wraz z napływem Polaków na tereny północno-wschodniej Anglii, w szczególności po 2004 roku.

Poprzez NEPCO chcielibyśmy zintegrować Polonię pracującą i mieszkającą w North East, a także przybliżyć lokalnej społeczności polską kulturę i polskie tradycje, nawiązać dialog międzykulturowy oparty na zasadzie wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Pragniemy również rozwiewać wątpliwości w kwestiach prawnych i fiskalnych.

Jak chcemy to osiągnąć? Poprzez wspólną zabawę i rozrywkę: spotkania, imprezy, wycieczki, pokazy filmowe, koncerty, wystawy. Poprzez nasz miesięcznik 2B, z którego można się dowiedzieć co/gdzie/kiedy w mieście, poznać ciekawe miejsca w okolicy, uzyskać poradę prawną i znaleźć pomysł na szybką i smaczną potrawę; poprzez nawiązanie stałej współpracy z instytucjami działającymi na terenie North East, które są wiarygodne oraz dostarczają usługi najwyższej jakości. Poprzez Polską Szkołę Sobotnią, która gromadzi ponad 80 uczniów w wieku 5-16 lat, ucząc ich języka polskiego, poznając z polską literaturą, historią i geografią. Przygotowujemy tez różnorodne warsztaty dla Polaków, między innymi na temat zakładania własnej działalności gospodarczej w Anglii.

Szczegóły będą pojawiać się na naszej stronie w zakładce: bieżące projekty.

Mamy również nadzieję, że uda nam się zachęcić do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności i działaniach prowadzonych na terenie regionu.

Wierzymy, że nie ma rzeczy niemożliwych!

W dniu 5 października 2008 na dorocznym walnym zgromadzeniu nepcowiczów zapadła decyzja o zamknięciu działalności organizacji w dotychczasowej formie i powołaniu do życia NEPCO - CIC, czyli NEPCO - Community Interest Company. Ze względu na ogromny wzrost zakresu naszych obowiązków i odpowiedzialności, którą podejmujemy otwierając polską szkołe i prowadząc bieżące projekty nie widzieliśmy innej możliwości, niż zrobienie kroku do przodu i przekształcenie naszego statusu prawnego z podstawowej formy działającej organizacji wolontariackiej na bardziej formalną jednostkę organizacyjną - przedsiębiorstwo działające dla zysku społecznego. Pragniemy jednocześnie zapewnić, że zmiana formy prawnej nie oznacza rezygnacji z naszych dotychczasowych celów, zadañ i projektów; w dalszym ciągu będziemy działać na rzecz polskiej społeczności i realizować cele, które wyznaczyliśmy sobie półtora roku temu. Już teraz zapraszamy wszystkich do współpracy i udziału w naszych projektach.

Pozdrawiamy

Zespół NEPCO - CIC