headerphoto

Zarząd

Danuta Kudłacik - członek Zarządu i redaktor naczelna magazynu 2B

Anna Kurkiewicz - członek Zarządu i Koordynator Polskiej Szkoły Sobotniej